Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

víceúčelový SW MSTdesign   
design

Modul MST je víceúčelový software určený ke komunikaci informačního systému s off-line terminálem pro čtení čárových kódů, řízení snímání dat a zpětný přenos do informačního systému. Skládá se ze dvou částí - první část software je nainstalována v PC a zabezpečuje komunikaci mezi informačním systémem a terminálem. Druhá část je nainstalovaná v samotném snímacím terminálu a řídí jeho chování (postup snímání, kontrolní funkce atd.).

Toto uspořádání umožňuje velkou univerzálnost při napojení do různých informačních systémů a současně zaměnitelnost jednotlivých typů terminálů a snímacích logik v nich obsažených. Výrazně se tak zkracuje doba implementace snímače v praktické aplikaci.

Pro užší propojení informačního systému a terminálu je možno komunikační rozhraní nebo dokonce terminál programově volat jako objekt a z hlediska obsluhy tak dosáhnout integraci terminálu do informačního systému zákazníka.

Příklady uplatnění MST modulů:

 

 

 

Modul MST - nákup/prodej varianta „s předlohou“

 

Tato varianta je vhodná pro prodejní místa, kde je zboží zákazníkovi vychystáváno na základě jeho objednávky/faktury/příjemky-výdejky – dodávané položky jsou tedy předem známy.

V informačním systému je vytvořena předloha v níž jsou uvedeny identifikační čísla zboží a požadované množství.

Terminál z tohoto požadavku vyhledává konkrétní sejmuté položky a k nim doplňuje údaje z konkrétní dodávky. U příjmu jde o sériová čísla, data výroby, verze produktů, šarže, záruční podmínky atd. Při samotné práci jsou prováděny kontroly rozsahů a úplnosti nasnímaných údajů.

Moduly dále podporují komfortní práci s balícími kódy s automatickým vyhodnocením přímo v terminálu.

Součástí jsou i zpětné chody (zrušení již sejmuté položky nebo změny vložených údajů) a další propracované funkce.

 

 

 

Modul MST - přímý prodej

 

Varianta přímého prodeje vychází z toho, že nelze předem zjistit, které položky by měly být zákazníkovi dodány. Tato varianta se hodí pro prodejní sklady, kdy si zákazník vybírá s prodejcem zboží na místě a další aplikace tohoto typu.

Do terminálu se nahrává celý číselník sortimentu a číselník odběratelů a to při jejich změnách.

Samotné snímání lze přirovnat k chytrému nákupnímu koši, který zaznamenává informace o nákupu zákazníka, ale současně je schopen dodat i informace o jednotlivých položkách i celém nákupu.

V terminálu jsou prováděny výpočtové funkce vyhodnocující cenu za konkrétní položky, celkovou hodnotu bez i včetně DPH.

 

 

 

Modul MST – příjem/výdej „bez předlohy“

 

Varianta příjmu/výdeje bez předlohy využívá konfiguračních možností předchozích variant ale nevyžaduje tvořit datovou předlohu z informačního systému. Hodí se tak k volnému snímání libovolných čárových kódů s následným vyhodnocením v informačním systému nebo například v Excelu.

 

 

 

Modul MST – inventura

 

            Inventura je dodávána ve dvou variantách

 

Typ I

 

Skladová inventura typu I je konfigurovatelná a je spustitelná „s předlohou“ nebo „bez předlohy“. Jde o velmi propracovanou inventuru pracující v režimech „jen množství“ nebo „se sériovými čísly“.

Inventura dále podporuje automatizaci tzv. „katalogu dodavatelů“. Efektem je schopnost vést na jedné skladové kartě zásoby od různých dodavatelů a tedy i s různými čárovými kódy a to bez nutnosti provádět doznačování jednotným čárovým kódem.

Po nasnímání je do informačního systému nebo například do MS-Excel přenesen skutečný stav zásob.

 

Typ II

 

Inventura typu II je orientována na velká množství zpracovávaných dat. Jak datová předloha tak výsledek inventury využívá podpůrných číselníků. Hodí se tedy nejen pro skladové evidence ale také pro evidence majetku, měřidel, výrobků atd.

 

 

 

Modul MST – evidence majetku

 

Modul Evidence je určen pro řízení různých evidenčních úloh typu evidence nářadí, evidence měřidel, evidence reklamačního skladu, evidence zápůjčního skladu a další.

Základním principem je řízení jednotlivých akcí (snímání konkrétních údajů) na základě „stavu“ v jakém se položka vyskytuje

Součástí úlohy jsou také kontroly typu použitého kódu a kontroly struktury nasnímaného kódu.

design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]