Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

PohodaMOVSOVdesign   
design
Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

MOV - mobilní odvádění výroby
SOV - stacionární odvádění výroby

Oblast odvádění výroby je poměrně rozsáhlou problematikou.
Pro podporu informačního systému POHODA jsme vyvinuli jednotné komunikační rozhraní a jednotlivé varianty odvádění výroby.

Podle technologie využíváme prvky mobilního sběru dat jako jsou ruční mobilní terminály a vozíkové terminály ale i přenosné tablety (projekt MOV).
Pro odvádění lze využít klasická PC nebo průmyslová PC a to včetně hardwarových prvků propojující aplikaci se strojem (snímače odvinu, váhy, fotočidla atd) (projekt SOV).
V některých případech i kombinaci obou přístupů.

Pro jednotlivá výrobní odvětví a výrobní strategie jsou připraveny varianty, které po úvodní konzultaci se zákazníkem dodáváme buď jako typová nebo oborová řešení, nebo jako zákaznické projekty.

Popis komunikačního rozhraní pro POHODA:

Pro komunikaci používáme jak standardních nástrojů xml komunikace v aktuální verzi poskytnuté firmou Stormware, tak přímý přístup k databázi POHODA.

Načítání dat:
Pro načítání dat potřebných pro výrobní aplikace rozlišujeme mezi načítáním číselníků a dalších podpůrných hodnot, kde preferujeme xml komunikaci a načítání dynamicky se měnících hodnot. Zde preferujeme přímý přístup k databázi POHODA.
Příklad:
- číselník pracovníků
- číselník sortimentu
- objednávky (od odběratelů i dodavatelské)
- inventurní předloha rozpracované výroby atd.

Zpětný zápis do POHODA:
Zde preferujeme až na vyjímky xml komunikaci.
Příklad:
- příznak realizace objednávky
- vytvoření skladových pohybů (příjemky, výdejky atd) 

Odvádění výroby - typové strategie:

Jednotlivé strategie jsou popsány vždy v samostatných popisech, nicméně pokud zrovna Vaše strategie zde není, neznamená to, že není k dispozici. Pouze není formálně převedena do typového řešení.
Bližší informace Vám poskytneme na info@fask.cz , popřípadě na http://www.fask.cz/5-kontakt.html.

Strategie - Odvod podle skutečnosti na výrobek 3 fáze:

Jde o případ, kdy není formálně stanoven výrobní plán. Odváděcí software má pouze načtené podpůrné číselníky (sortiment, pracovníci, číselník skladů atd).
Samotná výroba je zde snímána nejčastěji mobilním terminálem. 

Toto typové řešení může využívat až tří fází podle toho, jak je realizována vazba na zaskladnění hotových výrobků.

Stupně:

  1. "Evidence vyrobeného zboží a paletizace" tedy řízená evidence hotové výroby, její paletizace a vážení palet
  2. "Nakládka palet" tedy příprava palet k přepravě a předávka řidiči s generování přepravních listů
  3. "Kontrola a zaskladnění" tedy kontrola převozu podle konfigurace paletová, položková, hmotnostní a naskladnění v centrálních skladech

Podle potřeby zákazníka je zapnuta buď pouze fáze 1., nebo fáze 1. a 2., nebo všechny tři fáze.

Výstupem je příjemka na sklad polotovaru nebo hotové výroby v POHODA.

Bližší informace Vám poskytneme na info@fask.cz 

Strategie - Odvod podle skutečnosti na zakázku a činnost:

Jde o obdobný případ, opět nemusí být k dispozici výrobní plán, ale pouze otevřené výrobní zakázky. Na těchto zakázkách se sledují typy prováděných prací a výrobní časy tak, aby bylo možno následně kalkulovat výrobní náklady na realizaci zakázek.

Samotná výroba je zde snímána nejčastěji na tabletu nebo PC.

Výstupem je report nákladů zakázky za definované období.

Bližší informace Vám poskytneme na info@fask.cz

Strategie - Odvod podle skutečnosti na položku zakázky se sledováním skutečných hodnot:

Tato strategie je vhodná v případě, že jsou k dispozici podklady ve formě položek výrobních zakázek.
Na začátku procesu obsluha (nebo automatika) identifikuje vyráběnou položku výrobní zakázky. Z ní čerpá podklady pro odpis skutečnosti.

Samotná výroba bývá snímána mobilním terminálem, scannerem připojeným k tabletu nebo PC. Aplikace může být doplněna vazbou na snímače odvinu, teploty nebo může obsahovat rozšířenou logiku sledování fotobuněk (vhodné pro kontinuální linky a výroby).

Výstupem je příjemka na sklad polotovaru nebo hotové výroby v POHODA.

Bližší informace Vám poskytneme na info@fask.cz 

 Strategie - Tvorba výrobního plánu a odvod podle skutečnosti:

Zdrojem požadavku jsou odběratelské objednávky. Ručním vstupem nebo importem z POHODA vznikne návrh výrobního plánu na sledované období (týden/den/směna).
Tento plán je uvolněn pro odvodovou konzolu.

Odvádění výroby bývá snímáno scannerem připojeným k tabletu nebo PC. Aplikace může být doplněna vazbou na snímače odvinu, teploty nebo může obsahovat rozšířenou logiku sledování fotobuněk (vhodné pro kontinuální linky a výroby).  

Součástí procesu může být i rozšíření pro sledování skutečně spotřebovaného materiálu.

Výstupem je příjemka na sklad polotovaru nebo hotové výroby v POHODA a výdejka spotřebovaných materiálů.

Bližší informace Vám poskytneme na info@fask.cz 

 

Zpět

design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]