Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
11/2022 POHODA - Importní můstek dodavatelských EAN
10/2022 Výdej - hromadné generování čísla balíku
09/2022 Řízení výdeje metodou FEFO
08/2022 Odvádění výroby na linkách - sledování přepravy mezi stroji RFID
07/2022 Odvádění výroby na linkách - vážení
06/2022 Práce se šaržemi, sériovými čísli a exspiracemi ve verzi MES 7D
05/2022 MES - hlavní verze 7D s vazbou na informační systémy
04/2022 Automatické aplikátory štítků Leonardo technology s.r.o.
03/2022 POHODA - MES verze 7D
12/2021 PF 2022
09/2021 POHODA - MST - "Plánování expedice"
07/2021 MST - rozšířená funkcionalita při práci se šaržemi
04/2021 Projekt "Ruční odvádění výroby" pro zpracovatele masa
01/2021 Rozšíření projektu "Odvádění výroby" o vícemužnou obsluhy
12/2020 PF 2021
11/2020 Doplnění projektu "Odvádění výroby na linkách"
10/2020 Rozšíření projektu Sledování stavu strojů
09/2020 Odvádění výroby na linkách
08/2020 ABRA - terminálem řízené sklady, lokace, šarže, exspirace
07/2020 POHODA - MES verze 7C "Cipísek"
06/2020 Rozklad čárového kódu (syntaktická analýza čárového kódu)
05/2020 Rozšířen projekt "Automotive" o rozšířené FEFO/FIFO
04/2020 Sklad zdravotnického materiálu - UDI
03/2020 SB Komplet WIN - sběr prodejních objednávek
02/2020 SB Komplet WIN - implentace autonomního lokačního mechanismu MST
01/2020 POHODA - příjem - dohledání nákupní objednávky podle položek
12/2019 PF 2020
11/2019 POHODA - sběru objednávek za dodavatelem pomocí terminálu
10/2019 Výroba uzenin - rozšířeny možnosti váhových kódů
09/2019 POHODA - rozšířeny možnosti balení
08/2019 POHODA - řízení výdeje z "Konzoly vedoucího skladu"
07/2019 Tisk formuláře z IS Pohoda vyvolaný z terminálu
06/2019 Výroba - Vícemužná obsluha
05/2019 Konzola - Přímý dohled nad terminály
04/2019 Odvádění z linek s vazbou na IS SB KOMPLET
03/2019 IS POHODA - Zobecnění kontroly disponibility
02/2019 Výroba pro IS POHODA - Rozšíření modelování plánu výroby
01/2019 MST - Rozklad 2D kódů pro zdravotnický materiál
12/2018 PF 2019
11/2018 MST - Hromadný výdej na výrobní čísla
10/2018 MST - Hlasová navigace v příjmu
08/2018 MST - Řízení priorit práce
06/2018 Odvádění výroby I. - Servisní zásahy
05/2018 Odvádění výroby III s IS POHODA
04/2018 Fázové zprácování výdeje
03/2018 Evidence prádla RFID a servisovaných pomůcek
02/2018 Mobilní polohované sklady s SB KOMPLET - rozšíření
01/2018 DDD report - Protokol o provedení práce
12/2017 PF 2018
08/2017 Řízení a odvádění výroby pro HELIOS
05/2017 MST_RF_Scanner mobilní příjem z výroby BYZNYS
04/2017 Výroba - Kontrola převozu a zaskladnění
03/2017 Výroba - Nakládka palet a převoz
02/2017 DDD Řízená evidence nástrah - nová verze, nové funkce
01/2017 Výroba - Evidence vyrobeného zboží a paletizace
12/2016 PF 2017 Fask, spol. s r.o.
11/2016 Řízení komisí a konsignačních skladů - varianta pomocí RFID tagů
09/2016 Implementace lokačního mechanismu MST nad IS POHODA
07/2016 DDD Řízená Evidence nástrah
06/2016 Konzole vedoucího skladu
05/2016 Aktuální přehled nabízených řešení
03/2016 Tiskový server, on-line tisky z mobilních zařízení
02/2016 Rozšíření polohovaných skladů o autonomní lokační mechanismus
01/2016 Rozšíření automatizace skladových procesů o využití RFID
12/2015 PF 2016
11/2015 Rozšíření funkcionality MST (včetně komunik.serveru)
10/2015 Rekapitulační produktový Infonews
09/2015 Rozšíření stávající funkcionality focení v systému MST
08/2015 Rozšíření sběru dat o focení z vozidla i terénu
07/2015 Rozšíření funkcionality MST
06/2015 Rozšíření funkcionality MST
05/2015 Rozšíření funkcionality MST (včetně komunik.serveru)
04/2015 Rozšíření funkcionality MST
03/2015 Rozšíření funkcionality MST (včetně komunik.serveru)
02/2015 Rozšíření funkcionality Vyroba_W (tj. pro mobil. čtečky)
01/2015 Rozšíření funkcionality MST (včetně komunik.serveru)
08/2014 Servisní modul
07/2014 Rozšíření funkcionality MST Production/výroba – implementace režimů “Start/Start/Stop“
06/2014 Úkolovací modul (“Úkolování“)
07/2013 Rozšíření stávajícího typového řešení MST_W - modul Výdej (hromadné plnění/sloučení)
06/2013 Rozšíření stávajícího typového řešení MST_W - modul Výdej
05b/2013 Úspěšné nasazení modulu monitoringu výrobních procesů na další stroje u stávajícího zákazníka
05a/2013 Rozšíření stávajícího typového řešení MST_W - modul Prodej, Výdej, Tisk dokladu ze čtečky
04b/2013 Úspěšné nasazení modulu monitoringu výrobních procesů na další stroje u stávajícího zákazníka
04a/2013 Rozšíření stávajícího typového řešení MST_W - modul Výdej a Tisk paletových lístků
03b/2013 Předání modernizovaného modulu monitoringu výrobních procesů stávajícímu zákazníkovi
03a/2013 Implementace nové funkcionality/modulu MST_W - tzv.
02/2013 Rozšíření funkcionality řešení MST RF SCANNER - viz IS BYZNYS
01/2013 Rozšíření funkcionality řešení MST Prodej/Volný výdej v prostředí IS PRYTANIS
12b/2012 PF 2013
12a/2012 Rozšíření funkcionality modulu MST Inventura a MST Výdej
11/2012 Rozšíření typové funkcionality MST - napojení řešení na IS s technologií Pervasive_SQL
10c/2012 Další úspěšná realizace modulu monitoringu výrobních procesů u nového zákazníka
10b/2012 Rozšíření funkcionality řešení MST Prodej/Volný výdej v prostředí IS POHODA
10a/2012 Rozšíření funkcionality modulu MST Výdej a MST Inventura
09/2012 Rozšíření funkcionality modulu MST Výdej a MST Inventura
08/2012 Rozšíření funkcionality modulu MST Výdej dle předlohy
07d/2012 Další úspěšná realizace modulu monitoringu výrobních procesů u nového zákazníka
07c/2012 Modernizace/Optimalizace funkce snímání čárových kódů v aplikaci MST_W
07b/2012 Rozšíření funkcionality modulu MST Výdej dle předlohy
07a/2012 Rozšíření funkcionality modulu MST Inventura
06c/2012 MST_HO (Helios Orange) Import položek “volného výdeje/výdeje na sklad“ do REZERVACE
06b/2012 Spolupráce se společností BIZ-ONE EU s.r.o.
06a/2012 Výsledky testování nového modelu skladového mobilního terminálu MC2180 s řešením mobilního sběru dat firmy FASK
05b/2012 Testování nového modelu skladového mobilního terminálu MC2180 s řešením mobilního sběru dat firmy FASK
05a/2012 Dokončen vývoj aplikace pro sběr dat MST_W pro informační systém Prytanis
04/2012 Úspěšná prezentace řešení efektivního skladování pro Helios Orange
03/2012 Změna sídla firmy
02/2012 Vývoj aplikace MST pro IS Inside Nicety Software
01/2012 Spolupráce s firmou Inside software s.r.o. a jejím IS
12/2011 PF 2012
11/2011 MST_W - možnost doplnění čísla zakázek do položek ve volném příjmu/výdeji v IS Helios Orange
09/2011 Testování nového modelu skladového mobilního terminálu MC319Z- RFID s řešením Evidence majetku
08/2011 Dokončen vývoj aplikace MST_W s plug-inem do IS Pohoda
06/2011 Do aplikace MST_W_RF pro plug-in RF Scanner vyvinut modul Expedice
05/2011 MST_W - export rezervací do výdeje IS Helios Orange
04/2011 Do aplikace MST_W_RF pro plug-in RF Scanner vyvinuty moduly Naskladnění a Přeskladnění
03/2011 MST_W - pro příjem rozšířena vazba na vydané objednávky IS Helios Orange
02/2011 Rozšířena servisní podpora uživatelů
01/2011 Do aplikace MST_W_RF pro plug-in RF Scanner vyvinuty moduly Příjem, Výdej, Inventura
12/2010 PF 2011
11/2010 MST_W - optimalizace výkonu modulu Evidence majetku
10/2010 Zahájen vývoj aplikace pro online plug-in RF Scanneru informačního systému BYZNYS
09/2010 IS Pohoda - vývoj exportu/importu dat s IS Pohoda
08/2010 MST_W - Rozšíření o Online Funkci
07/2010 MST_W - úprava exportu parametru sledován podle VČ v modulu inventura v IS Helios Orange
06/2010 Přidána možnost výběru štítků do MST pro MST_HO (Helios Orange)
05/2010 Typy dokladů v modulu Volný příjem/výdej pro plug-in MST_HO (Helios Orange)
04/2010 Možnost pronájmu zařízení
03/2010 Možnost nastavení aktualizace systémového času v terminálu
02/2010 MST_W - možnost konfiguračního nastavení uživatelského interface
01/2010 Inventura_1 – možnost provádění on-lineových kontrol zpracovaných položek
12/2009 Je za námi další rok...
11/2009 Výdej zboží na směsné i nesměsné palety (homogenní,nehom.)
10/2009 Partnerské setkání Mutěnice
10/2009 Tiskový server
09/2009 Inventura I ve variantě SQL CE databází
08/2009 Nový modul - PRODUCTION
07/2009 MST_W, Prodej SQL CE Varianta
06/2009 Generování sériových čísel
05/2009 Realizace CISCO sítě
04/2009 Helios Orange - nový distribuční plug-in pro software MST
03/2009 Zavedení SQL enginu pro zpracování dat v mobilním terminálu
02/2009 Řízení polohovaného skladu
01/2009 Unitech PA600 - napojení produktu MST
12/2008 IS BYZNYS - nové napojení
12/2008 PF 2009
10/2008 Centralizovaná zpráva uživatelských účtů MST
09/2008 MST - nová verze modulu pro Příjem a Výdej s lokacemi
08/2008 Motorola MC3000 - nový hardware pro MST_W
07/2008 Helios Orange firmy LCS International, a.s. nový Plug-in
06/2008 Microsoft Navision - napojení MST
05/2008 Production - nová varianta projektu pro řízení výroby
04/2008 MST - nová verze
03/2008 SB Komplet WIN firmy H&M DataSoft spol. s r.o. - napojení MST
02/2008 Zebra Technologies - stali jsme se autorizovaným prodejcem
01/2008 Automatický sběr dat z výrobních lístků - nová verze
12/2007 Přejeme Vám úspěšný rok 2008
12/2007 Napojení MST na IS XENON firmy SW Morava s.r.o.
11/2007 Automatický sběr dat z výrobních lístků
10/2007 Helios Orange firmy LCS Internacional, a.s. - napojení MST
09/2007 Stěhování firmy
08/2007 Rozšíření MST k SB Komplet firmy H&M DataSoft spol. s r.o.
07/2007 Rozšíření MST na IS CÉZAR firmy Breaker Software
06/2007 Logistické centrum – rozšířeno o modul přeskladnění
05/2007 WIN KLASIC, KLASIC firmy Aplex, spol. s r.o., napojení MST
04/2007 DT-Terminal
03/2007 On-line varianta automatizovaného sběru dat v logist. centru
02/2007 Tisková aplikace - tisk paletových etiket
01/2007 DT-Transform - připojení k IS Helios, fy LCS International, a.s.
12/2006 Přejeme Vám úspěšný rok 2007
11/2006 Terminály Win režim Wifi přenosu dat
10/2006 DT-TerminalApp
09/2006 BYZNYS Win® - IS firmy J.K.R. spol. s r.o., napojení MST
08/2006 DT-Transform - zobecnění serveru pro přenos dat
07/2006 SB KOMPLET firmy H&M DataSoft spol. s r.o. - napojení MST
06/2006 MST - tisk z terminálu
05/2006 POHODA, sw firmy Stormware s.r.o. - MST napojení pomocí XML
04/2006 SYMBOL - stali jsme se autorizovaným prodejcem
03/2006 ABRA Gold firmy Aktis a.s. - napojení MST
02/2006 MST - nová verze
01/2006 PRO - rozšíření nabídky o stacionární terminály
12/2005 přejeme Vám mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2006
12/2005 MST - konektivita na Oracle
11/2005 SW pro terminály třídy Windows
10/2005 MST - balící kódy, generování nových položek
09/2005 DATA Software, spol. s r.o. - nová partnerská firma v Opavě
08/2005 MST - nový DBF standard vazebních tabulek
07/2005 MST - rozšíření funkčnosti o šarže
06/2005 Money firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s. - napojení MST
05/2005 MST - nová verze modul Prodej
04/2005 rozšiřujeme sortiment terminálů o CipherLab
03/2005 CAINE s.r.o. - nová partnerská firma ve Znojmě
02/2005 MST - nová verze - adresář odběratelů
01/2005 Cézar firmy Breaker Software - napojení MST
12/2004 šťastný rok 2005 našim partnerům a všem dobrým lidem
11/2004 IS-PC firmy Proma - napojení MST
10/2004 partnerský program pro SW firmy
08/2004 MST-T - nová verze - logování uživatelů
07/2004 Logistic - sw pro on-line snímání čárových kódů ve skladech
06/2004 K2 informační systém firmy Qgir - napojení MST
05/2004 odvádění výroby - odvádění mzdových lístků pomocí ČK
04/2004 SCapture program pro převod obrazovky do souboru
03/2004 uvolněna nová verze MST - rozšířené funkce pro inventuru
02/2004 obchodně-technická pobočka v Jihlavě
01/2004 pro internetové aplikace chystáme doplnění sortimentu
12/2003 přejeme všem našim zákazníkům i partnerům šťastný rok 2004
11/2003 inventura zásob, majetku, rozpracované výroby jako služba
10/2003 společný projekt MST-Formula - projekt pro partnerské firmy
10/2003 výstava Invex 2003
09/2003 dokončeno napojení terminálu Datalogic F7400 v projektu MST
08/2003 chystáme nové logo společnosti
07/2003 stali jsme se plátci DPH
06/2003 autorizované dealerství antivitového systému AVG
06/2003 snímání čárových kódů - terminály DATALOGIC a projekt MST
05/2003 výstava Embax Print 2003
04/2003 rozvoj projektů MST
03/2003 dokončení základního vývoje programu IT-Explorer
02/2003 aplikace pro zařízení na snímání čárových kódů UNITECH
01/2003 otevření nové provozní kanceláře firmy
10/2002 spolupráce ve skupině Entris
07/2002 aplikace pro internet, tvorba www stránek
03/2001 implementace a správa ERP eEnterprise
10/1998 vstup do oblasti správy a údržby informačních systémů
03/1996 první klienti v oblasti vedení účetnictví
01/1996 založení firmy
design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]