Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

PohodaMIMdesign   
design
Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

MIM - mobilní inventura majetku

Popis práce s modulem:

V informačním systému POHODA se vygeneruje datová předloha pro inventarizace a evidence majetku.

Tato předloha se pomocí aplikace “MST_W_server“ přenese přes Wi-fi nebo kabelem do čtečky. Po stažení předlohy je již možné si přehled položek zobrazit a zahájit inventarizaci a evidence majetku.

Obsluha si ve čtečce vybere ze seznamu kanceláří/lokalit/pater (dle členění majetku v POHODĚ) a ve čtečce se zobrazí jednotlivé položky majetku. Výběrem položky pomocí čárového kódu obsluha potvrdí případně opraví předepsané množství. Takto obsluha postupuje až do chvíle, kdy v seznamu položek již žádné nejsou.

Jestliže dojde k identifikaci položky, která je v IS POHODA vedena v jiné kanceláři, je na to obsluha upozorněna (informačně dialogové okno, navíc barevně/“červeně“ /podbarvené). V této situaci má obsluha možnost souhlasit “s přeevidováním“ do aktuální kanceláře, nebo nesouhlasit a v tom případě k přeevidování položky nedojde. Po ukončení inventarizace se pořízená data odešlou a následně dojde k vygenerování tzv. rozdílové sestavy položek v IS POHODA.

K procesu inventarizace je třeba ještě dodat, že v případě varianty zpracování rozdílové sestavy se „zaúčtování“ v IS POHODA neprovádí automaticky, ale prostřednictvím operátora, který odsouhlasené změny zrealizuje.

Výše popsaný proces je možné použít i pro případ “prvotní evidence majetku“. To znamená, že na počátku se v IS vygeneruje předloha bez vyplněného umístění. Obsluha postupně obchází jednotlivé kanceláře/lokality a položky k nim registruje.

Základní vlastnosti systému MST Pohoda - Evidence majetku:

  • Off-line komunikace s ekonomickým (informačním) systémem Pohoda
  • Možnost napojení na všechny dostupné používané varianty ek. systému: POHODA, POHODA SQL,  POHODA E1 (pochopitelně tedy i s POHODA Profi NET5)
  • Konfigurovatelnost vlastností dle potřeb zákazníka
  • Modulárnost (možno aktivovat/deaktivovat dostupné/licencované moduly ve čtečkové aplikaci)
  • Intuitivní ovládání, optimalizované uživatelské rozhraní
  • Evidence KDO data pořídil ( = jen přihlášený oprávněný uživatel – ochrana/dohledání autora)
  • Možnost snímání všech používaných typů 1D kódů (2D i RFID kódů – nutno spec. čtečku)
  • Autoinstalační obnova/nastavení – v případě poruchy nebo resetování zařízení
  • Možnost zákaznických úprav
  • Garance údržby software

 

Zpět

design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]